Piliečių balsas Nr.14
Švenčionių rajono visuomeninis rinkimų komitetas


Visą gyvenimą būdamas ir dirbdamas Švenčionių rajone, esu gerai įsigilinęs į mūsų krašto gyventojų problemas, rūpesčius ir lūkesčius. Turiu daug patirties ir idėjų, žinau, kaip suvienyti skirtingų pažiūrų žmones bendram tikslui pasiekti.

Todėl ir kuriame visuomeninį rinkimų komitetą ,,Piliečių balsas".


Šiuos darbus matau kaip svarbiausius:

Įdiegti Švenčionių ligoninėje ir miestų poliklinikose naujas gydymo paslaugas, plėsti procedūrų apimtis, kviesti naujus gydytojus, atnaujinti Pabradės poliklinikos pastatą.
• Sukurti gyvybingesnį socialinių paslaugų teikimą ir priežiūrą neįgaliesiems ir vienišiems.
• Plėsti moksleivių užimtumą po pamokų kūno kultūros ir meninių sugebėjimų srityse.
• Didinti finansavimą mėgėjiškai ir profesionaliai kultūrinei veiklai.
• Į visuomeninę veiklą įtraukti kuo daugiau senjorų, nes jų patirtis ir išmintis neįkainojama.
• Atnaujinti Švenčionių miesto ir Pabradės futbolo stadionus.
• Įkurti jaunimo centrus kiekviename rajono mieste.
• Vykdant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesą, ypatingą dėmesį skirti namo renovacijos kokybei ir jo gyventojų interesams įgyvendinti.
• Įdiegti nemokamą pirmokų ir antrokų maitinimą rajono mokyklose.
• Organizuoti dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų statybą Pabradės mieste.
• Įdiegti rajono verslo startuolių rėmimo programą.
• Teikti mokestines lengvatas sugrįžusiems emigrantams įsikurti.
• Įteisinti mokytojų ir gydytojų finansinės paramos fondą.
• Aktyviau ieškoti investicijų Švenčionėlių pramonės zonoje.
• Sukurti ir įgyvendinti rajono vietinių kelių tvarkymo programą.
• Siekti, kad Švenčionys taptų savitu ir išskirtiniais bruožais pasižyminčiu rajonu Lietuvoje.

Švenčionių rajoną kurkime kartu,  
Kęstutis Trapikas


Biografija

Kęstutis Trapikas gimė 1959 m. gruodžio 17 d. Švenčionių mieste. 1978 m. baigė
Švenčionių Zigmo Žemaičio vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos instituto
Lengvosios pramonės fakultetą. Įgijęs inžinieriaus mechaniko specialybę, grįžo į gimtąjį kraštą.
Nuo 1983 m. dirbo Švenčionių buitinio aptarnavimo kombinato vyriausiuoju mechaniku,
vyriausiuoju inžinieriumi, o nuo 1987 m.- kombinato direktoriumi.
1992 m. Švenčionių rajono tarybos nariai Kęstutį Trapiką išrinko Švenčionių rajono
valdytoju, o po 1995 m. savivaldybių tarybų rinkimų - Švenčionių rajono savivaldybės meru.
1996 m. Ignalinos-Švenčionių rinkiminėje apygardoje buvo išrinktas Lietuvos Respublikos
Seimo nariu. Seime dirbo Ekonomikos komitete, Ignalinos atominės elektrinės regiono problemų
komisijos pirmininko pavaduotoju.
Nuo 2001 m. dirbo UADB „Baltikums draudimas“ Švenčionių agentūros vadovu, 2003-
2015 m. šeimos įmonėje - S. Trapikienės firmoje „Gieva“ projektų vadovu, sukūrė kelias dešimtis
naujų darbo vietų. Nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2017 m. birželio mėn. buvo Švenčionių
rajono savivaldybės mero pavaduotojas. Dabar vėl dirba firmoje ,,Gieva“.
2003 m. baigė Vilniaus universiteto magistrantūros studijų verslo vadybos programą, jam
suteiktas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis. Magistro darbo tema
- ,,Savivaldybių turto efektyvaus valdymo ir naudojimo analizė“.
Tobulinosi Danijoje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose verslo ir energetikos
klausimais.

Nuo 2000 m. iki šiol Kęstutis Trapikas yra Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys.


Moka rusų ir vokiečių kalbas.
Vedęs. Žmona Sigita - inžinierė, įmonės vadovė.
Užaugino tris dukras: Justiną, Giedrę ir Ievą.
Laisvalaikiu žaidžia tenisą, krepšinį, mėgsta skaityti istorines knygas.