Piliečių balsas Nr.14
Švenčionių rajono visuomeninis rinkimų komitetas

Savivaldybės darbas turi būti viešas ir skaidrus, todėl sieksime, kad Švenčionių savivaldybės politika taptų labiau prieinama ir aiški kiekvienam rajono gyventojui.  

Įsipareigojame:

 ·    Rūpintis vyresnio amžiaus gyventojų oria senatve, įtraukti į socialinių paslaugų teikimą nevyriausybines bei kaimo bendruomenes.

·    Kontroliuoti viešųjų paslaugų (šildymo, atliekų surinkimo, keleivių vežimo) kokybę ir jų kainų  optimizavimą.

 ·    Rūpintis sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos vadybos tobulinimu ir finansinės padėties gerinimu.

·    Gerinti miestų ir kaimų infrastruktūrą, mažinti rajono žvyrkelių tinklą, didinti vaikų žaidimų ir sporto aikštelių, poilsio vietų skaičių.

·    Sudaryti palankias sąlygas kokybiškam laisvalaikiui, o meno žmonėms - tinkamas sąlygas jų saviraiškai ir sugebėjimams reikštis.

·    Aktyvinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų judėjimą, palaikyti jų iniciatyvas.

·    Sudaryti palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, skatinti investicijas.

·    Vykdyti gyventojų apklausas svarbiausiais rajono, miestų, seniūnijų klausimais.

·    Siekti išsaugoti rajono gamtą, jos vertybes (miškus, vandens telkinius), vykdant įvairius urbanizacijos, verslo ir kitus projektus.

Kandidatų į tarybos narius sąrašas:

1. Kęstutis Trapikas                                                                                 8. Tadas Bečelis

2. Saulius Čepulis                                                                                     9. Rusnė Tepliakovaitė

3. Albertas Dinda                                                                                    10.  Ignas Čepulkovskis

4. Roma Paukštienė-Bitsar                                                                   11. Ieva Trapikaitė

5. Aleksandr Borovskij                                                                          12. Inga Radevičienė

6. Jonas Činčikas                                                                                    13. Igoris Šnurovas

7. Pavelas Čalkinas                                                                                 14. Pranas Balčiūnas


Beje, šiuose savivaldos rinkimuose ekspertai būtent visuomeniniams rinkimų komitetams prognozuoja sėkmę. Tą gali lemti didėjantis nepasitikėjimas partijomis, lyderių apsisprendimas rinkimuose dalyvauti ne su partijomis, o komitetais, taip pat tai, kad komitetų gretos smarkiai pagausėjo nepartiniais žmonėmis.

Plačiau: https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2019/01/28/savivaldos-rinkimai-kam-ekspertai-pranasauja-sekme#ixzz5egt79zwZ