Piliečių balsas Nr.14
Švenčionių rajono visuomeninis rinkimų komitetas

Susisiekite su mumis

Su mumis susisiekti galite telefonu: +370 699 05042 (Kęstutis Trapikas). Taip pat el.paštu kestutis.trapikas@gmail.com

Mūsų veiklą sekite ir FB


Galite užpildyti ir šią formą.